การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)

              วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดประชุม KM ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย>>Download

ความคิดเห็น

  1. คุณพีณา มอบความรู้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การประชุม KM ครั้งที่ 1 (17 พฤษภาคม 2560)

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 1